Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Bezpieczny i aktywny senior - podsumowanie

W niedzielę 9 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Bezpieczny i aktywny senior", w którym uczestniczyły starsze osoby z Moszczanki, Skrzebowej i okolicznych miejscowości. Jego głównym elementem była prelekcja przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raszkowie - wiceprezesa Łukasza Szkudlarka i głównej księgowej Sylwii Kościan, podczas której uczestnicy dowiedzieli się np. jakie uprawnienia przysługują im jako konsumentom, czym jest odwrócony kredyt hipoteczny, jakie zagrożenia wiążą się z zaciąganiem szybkich pożyczek (tzw. chwilówek) czy też w jaki sposób bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej i kart płatniczych.
Zadanie "Bezpieczny i aktywny senior" jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wcześniej w ramach zadania odbył się także cykl wyjazdów edukacyjnych dla seniorów.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, January 23, 2022 , Login,