Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Działania zaplanowane

Już tradycją stało się spotkanie noworoczne liderów społecznych naszych miejscowości - tegoroczne odbyło się w piątek 16 stycznia w świetlicy wiejskiej. Gospodarzem spotkania był Karol Marszał - radny obu miejscowości a zarazem prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa - przewodnicząca Marzena Kulas, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa - wiceprezes Irena Jarmuszczak, rady sołeckiej Moszczanki - sołtys Władysława Smolińska i rady sołeckiej Skrzebowej - sołtys Tadeusz Marszał a także przewodnicząca Koła Historycznego "Memento" Aneta Franc i ks. proboszcz Rafał Kryś.
Zgromadzeni podzielili się opiniami na temat życia społecznego w naszych miejscowościach w bogatym w wydarzenia roku 2014 i zaczęli planować inicjatywy, które mają zostać zrealizowane w roku 2015. Głównymi wydarzeniami będą: III Koncert przy Ruinach (30 maja), V Swojskie Spotkania z Folklorem połączone z dożynkami wiejskimi (9 sierpnia) oraz jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,