Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Historia regionu na początek

Podczas pierwszego wyjazdu edukacyjnego w ramach nowego projektu pn. "Bezpieczny i aktywny senior" uczestnicy poznali problemy i zagadnienia związane z badaniem historii i kultury regionu. Wyjazd odbył się w sobotę 12 maja i wzięły w nim udział 62 starsze osoby z terenu gminy Raszków. 

Zajęcia rozpoczęły od poznania Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Następnie grupa udała się do Poznania, by poznać tajemnice katedry, w której znajduje się mauzoleum pierwszych władców Polski – Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Następnie zostali zaproszeni do bliskiego spotkania z dziedzictwem kulturowym całego Ostrowa Tumskiego. Okazją do tego była wizyta w Rezerwacie Archeologicznym "Genius Loci", która pozwoliła na odkrycie oryginalnych umocnień grodu piastowskiego i zrozumienie geniuszu inżynieryjnego budowniczych sprzed ponad tysiąca lat. Następnie w Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego "Brama Poznania" multimedialna i interaktywna ekspozycja przybliżyła seniorom dzieje katedralnej wyspy.

Link do Galerii zdjęć

Zadanie "Bezpieczny i aktywny senior" jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,