Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

I nagroda dla "Swojaków"

Zajęciem I miejsca zakończył się udział Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy” w III Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Toruniu. W sobotę 7 września odbył się koncert finałowy Festiwalu, w którym udział wzięły trzy zespoły wyłonione spośród 56, jakie wcześniej wysłały nagrania ze swoją twórczością. Koncert towarzyszył wydarzeniu pn. „Dziękczynienie w Rodzinie” i był transmitowany na cały świat za pośrednictwem Telewizji Trwam. „Swojacy” zaprezentowali suitę, na którą składały się tańce biskupiańskie, zabawy i tańce wielkopolski zachodniej oraz tańce lubelskie, tancerzom towarzyszyły kapela ludowa oraz dziecięca kapela dudziarska. Ostatecznie jury postanowiło nagrodzić wszystkie zespoły biorące udział w koncercie finałowym I nagrodą ex equo oraz nagrodą finansową w wysokości 15000 zł., ufundowaną przez Fundację „Nasza Przyszłość”.

Festiwal miał na celu m.in. kultywowanie polskich tradycji, stworzenie możliwości poznania folklorystycznej muzyki regionalnej i obcowania z nią,  prezentację dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych oraz popularyzację muzyki ludowej.

Zdjęcia: Roman Lisiak

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, March 28, 2020 , Login,