Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Konserwacja zabytkowego krucyfiksu

W listopadzie zakończyła się konserwacja i restauracja zabytkowego krucyfiksu z kościoła w Skrzebowej. Krucyfiks, pochodzący prawdopodobnie z końca XVIII wieku, składa się z figury Chrystusa wyrzeźbionej z lipowego drewna na dębowym drzewcu. Wysokość figury to 50 cm, a rozpiętość ramion 40 cm. Przed restauracją obiekt znajdował się w dużej destrukcji (oddzielone ręce i nogi od korpusu figury). Drewno z którego wykonana jest rzeźba było w wielu miejscach spękane, regularne pęknięcia na łączeniu ramion i kolan świadczyły o tym, że figura wykonana jest z kilku kawałków drewna. Duże żelazne gwoździe wbite w stopy, dłonie i pod kolanami były mocno skorodowane. Powierzchnia rzeźby była pokryta warstwą zabrudzeń, w miejscach pęknięć widoczne były odpryski polichromii. W drzewcu krzyża widoczne były liczne otwory świadczące o działaniu drewnojadów.

Generalnym założeniem konserwacji i restauracji było zatrzymanie procesu degradacji drewnianego podłoża, wzmocnienie strukturalne obiektu i przywrócenie jego estetycznego wyrazu z XVIII w. z jednoczesną ekspozycją możliwych do zrekonstruowania elementów pierwotnej koncepcji artystycznej.

Krucyfiks zdemontowano z drzewca, usunięto skorodowane metalowe łączenia i gwoździe, oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych. Przeprowadzono zabieg dezynsekcji środkiem owado- i grzybobójczym. Wykonano impregnację strukturalną drzewca i figury, sklejono z mocowaniem na drewniane kołeczki oderwane ręce i nogi w części kolan figury. Usunięto resztki lakierów i werniksów oraz grube warstwy przemalowań olejnych. Pod warstwą przemalowań ukazała się jasnobeżowa z odcieniem oliwkowym karnacja Jezusa ze śladami płynącej strużkami krwi z rąk, stóp i boku. Krew namalowana była czerwienią cynobrową. Włosy w odcieniu ciemnego brązu z koroną cierniową w kolorze czerni z winorośli. Karnacja nieco bardziej zaróżowiona na goleniach, między palcami stóp i rąk oraz w owalu twarzy. Zrekonstruowano brakujące warstwy polichromii w kolorach zgodnych z zachowanym oryginałem. Drzewiec zaimpregnowano, wypełniono ubytki po owadach, zdezynfekowano, wyszlifowano, zabejcowano w kolorze zgodnym z oryginałem w miejscach przetarć i zawerniksowano werniksem końcowym, matowym.

Autorami prac konserwatorskich i restauratorskich byli konserwatorzy dzieł sztuki Marek i Monika Wiącek. Inwestorem była Parafia Rzymsko-Katolicka w Skrzebowej. Koszt prac wyniósł 6 700 zł., z czego 5 000 zł. to dotacja powiatu ostrowskiego.

    


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,