Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Kulinarny patriotyzm podsumowany

Prezentacje kulinarne zakończyły realizację projektu pn. "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny". W niedzielę 19 września w "Starej oborze" w Skrzebowej seniorzy zaprezentowali publicznie efekty swoich kilkumiesięcznych działań. Wydarzenie odbywało się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegały pod hasłem "Smaki dziedzictwa". I takich właśnie smaków mogli skosztować przede wszystkim uczestnicy V Loretańskiego Rajdu Pieszo-Rowerowego, który odbywał się w łączności z podsumowaniem projektu kulinarnego.

Głównymi działaniami w ramach realizowanego od lipca projektu były oryginalne i innowacyjne warsztaty kulinarne z wykorzystaniem nowoczesnych metod gotowania dawnych potraw, działania animacyjne i integracyjne oraz wizyty studyjne dla 50 seniorów, których wspólnym mianownikiem był „lokalny patriotyzm kulinarny”, rozumiany jako poczucie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez pielęgnowanie tradycji w połączeniu z nowoczesnością. Seniorzy odwiedzili: Pałac Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Ziołowy Zakątek w Korycinach, Wioskę Garncarską w Kamionce oraz Wioskę Gręplarską Pachnącą Ziołami w Bukwaldzie. Wzięli także udział w warsztatach stacjonarnych w Moszczance: serowarskich oraz chlebowo-kiszonkowych.

Projekt dofinansowany był ze środków Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, November 27, 2021 , Login,