Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Nagranie ze spotkania seniorów z policjantem

Nasze Stowarzyszenie dba o bezpieczeństwo i aktywność seniorów z naszych miejscowości i gminy Raszków. W ramach projektu „Bezpieczny i aktywny senior” zaplanowaliśmy szereg działań skierowanych do najstarszej grupy mieszkańców. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się 12 kwietnia w Moszczance. Zostało zorganizowane celem zapoznania seniorów z zasadami bezpiecznych zachowań w miejscu zamieszkania i w sytuacjach życia codziennego oraz ze skutecznymi metodami zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom w ruchu drogowym. Seniorzy wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez nadkomistarza Krzysztofa Kulę z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwsza z nich dotyczyła realnych i potencjalnych zagrożeń, jakie mogą spotkać seniorów w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami metodą „na wnuczka, krewnego czy policjanta”. Wykład „Bezpieczny senior na drodze” poświęcony był bezpieczeństwu seniorów w ruchu drogowym, a w szczególności bezpiecznemu poruszaniu się rowerem, który jest środkiem lokomocji bardzo popularnym wśród seniorów mieszkających na wsi.

Zapraszamy do zapisu video prelekcji.

Zadanie "Bezpieczny i aktywny senior" jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, January 23, 2022 , Login,