Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Nowe inwestycje w Moszczance

W grudniu został zbudowany nowy chodnik przy fragmencie drogi powiatowej w Moszczance (Raszkówek). Chodnik o długości 173 metrów kosztował 75 000 zł. z czego 44 000 zł. to koszty poniesione przez powiat ostrowski, natomiast gmina i miasto Raszków dofinansowała inwestycję kwotą 31 000 zł.

Także w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2016 pojawiły się środki finansowe mające wspierać powiat ostrowski w działaniach prowadzonych na terenie Moszczanki. Kontynuowane będzie odnawianie drogi powiatowej (odcinek obok stawu), na co nasza gmina zarezerwowała 200 000 zł. Budowany będzie też chodnik w Raszkówku w kierunku Rąbczyna (nasza gmina dofinansuje powiat kwotą 100 000 zł.). Oczywiście pieniądze z gminy i miasta Raszków są uzupełnieniem środków finansowych powiatu ostrowskiego.


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,