Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

OSP podsumowała rok 2017

W piątek 2 lutego odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Moszczanka-Skrzebowa. W zebraniu uczestniczyło 33 członków jednostki a także prezes zarządu gminnego OSP Andrzej Frąszczak wraz z członkiem zarządu Marianem Danielewiczem i przew. Komisji Rewizyjnej Markiem Nowackim.
Zebranie otworzył prezes Marcin Molka, który w sprawozdaniu podsumował  działalność za roku 2017. Następnie sprawozdania przedstawili skarbnik Maciej Smoliński oraz naczelnik Mateusz Maciak, który omówił zdarzenia, w jakich czynny udział brała jednostka (12 akcji ratowniczych, w tym 3-krotnie w gaszeniu pożarów i 9 razy w innych wydarzeniach). Uwagę zwrócono m.in. na fakt, iż w ubiegłym roku poczet sztandarowy OSP Moszczanka reprezentował Zarząd Miejsko-Gminny OSP podczas różnego rodzaju uroczystości powiatowych. Po sprawozdaniach przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Kmiecik przedstawił pozytywną opinię komisji i wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium, co nastąpiło
.Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,