Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Odnowiony pomnik ks. Mierzejewskiego

Staraniem Koła Historycznego MEMENTO, przy wsparciu parafian oraz darczyńców, odnowiono pomnik ks. Wincentego Mierzejewskiego. Jest to piąty z odnowionych nagrobków, ale odróżnieniu od pozostałych, trzeba go było wykonać go od nowa, bowiem stary materiał nie nadawał się do renowacji. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odbyła się w niedzielę 28 czerwca przy udziale parafian. Całość prowadziła przewodnicząca MEMENTO Aneta Franc, która przypomniała kilka faktów z życiorysu księdza Mierzejewskiego oraz odczytała akt erekcyjny. Ksiądz proboszcz Rafał Kryś dokonał poświęcenia, a wykonawca pomnika - Karol Januszkiewicz z Sulmierzyc wmurował dokument erekcyjny. Zgodnie z tradycją Koło MEMENTO zapaliło znicz i złożyło kwiaty na odnowionym pomniku. Miejmy nadzieje, ze wzorem lat ubiegłych parafianie otoczą opieką odnowione nagrobki, które są nie tylko świadectwem naszej dbałości o zabytki ale przede wszystkim dowodem pamięci o zmarłych.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,