Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Pamięci kierownika szkoły

Staraniem Koła Historycznego MEMENTO, przy wsparciu parafian oraz darczyńców, odnowiono nagrobek Leonarda Sosny. Okolicznościową uroczystość, która odbyła się w niedzielę 1 września po Mszy św. odprawionej na skrzebowskim cmentarzu o godz. 15.00, prowadziła przewodnicząca MEMENTO Aneta Franc. Nagrobek został odsłonięty przez byłych uczniów Leonarda Sosny, akt erekcyjny odczytał Karol Marszał a ks. proboszcz Rafał Kryś dokonał poświęcenia. Co warto podkreślić, jest to ósmy z odnowionych w ostatnich latach staraniem Koła MEMENTO nagrobków na skrzebowskim cmentarzu.
Leonard Sosna urodził się 10 lutego 1896 r. W 1922 r. został kierownikiem Szkoły Powszechnej w Skrzebowej, a następnie w Moszczance. Kierownikiem szkoły był do 1963 r., dwa lata później zmarł w Skrzebowej. Leonard Sosna miał żonę Gertrudę i czworo dzieci.
Odnowienie i poświęcenie nagrobka L. Sosny rozpoczęło cykl wydarzeń wpisujących się w jubileusz 100-lecia Moszczanki.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, March 31, 2020 , Login,