Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Podsumowaliśmy kolejny rok

W czwartek 1 marca odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 45 członków organizacji - mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i okolic a także goście: burmistrz Jacek Bartczak i ks. prob. Rafał Kryś. Obradom przewodniczył prezes Karol Marszał a protokołowała je Anna Szymankiewicz. Do spisywania propozycji uchwał i wniosków zaproponowano Marię Jarmuszczak i Terese Stelmaszyk. Następnie prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku wraz ze sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marzena Kulas po czym oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes omówił plan działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, m.in. drugi rajd loretański, kolejny koncert przy ruinach kaplicy loretańskiej oraz VIII "Swojskie Spotkania z Folklorem" z udziałem Zespołu Tańca Ludowego "Kablovi" z Jagodiny. Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Prezes podziękował za współpracę zarządowi i wszystkim członkom Stowarzyszenia a także burmistrzowi Jackowi Bartczakowi, ks. prob. Rafałowi Krysiowi, KGW Moszczanka-Skrzebowa i OSP Moszczanka-Skrzebowa, którzy oferowali swoją pomoc podczas większości inicjatyw Stowarzyszenia.

Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,