Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Po wyborach w Stowarzyszeniu

W czwartek 28 lutego odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 60 członków organizacji - mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i okolic a także jako goścć ks. prob. Rafał Kryś. Zebranie otworzył prezes Karol Marszał, który zaproponował, aby obradom przewodniczył Andrzej Jarmuszczak a protokołowała je Anna Szymankiewicz. Do spisywania propozycji uchwał i wniosków zaproponowano Władysławę Smolińską oraz Sławomirę Krakowską. Następnie prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku wraz ze sprawozdaniem finansowym, krótkie sprawozdanie złożyła też przewodnicząca Koła Historycznego MEMENTO Aneta Franc, po czym oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes omówił plan działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, m.in. kolejny koncert przy ruinach kaplicy loretańskiej, IX Swojskie Spotkania z Folklorem oraz cykl tegorocznych wyjazdów dla seniorów. Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W dalszej kolejności doszło do wyborów nowych władz Stowarzyszenia: prezesem został ponownie Karol Marszał, wiceprezesem Irena Jarmuszczak, skarbnikiem Arleta Maciak, sekretarzem Anna Szymankiewicz a członkiniami zarządu Aneta Franc oraz Maria Jarmuszczak. Wybrano też komisję rewizyjną w składzie: Marzena Kulas (przewodnicząca), Irena Nowak oraz Sławomira Krakowska.

W drugiej części spotkania Aneta Franc opowiedziała o planach związanych ze 100-leciem Moszczanki a także obejrzano fragmenty nagrań z promocji ksiązki "Wojna nie była konietą" oraz spektaklu "Skrzebowska jutrzenka wolności". Wszystkiemu towarzyszyły pączki, wszak zebranie odbyło się w tłusty czwartek.

Zdjęcia: Andrzej JarmuszczakKontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2020 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Tuesday, March 31, 2020 , Login,