Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Przywracamy zapomniany zwyczaj

Jeszcze w latach 60. XX wieku w naszym regionie kultywowany był zwyczaj wywożenia młodożeńcowych czyli młodych kobiet, które wyszły za mąż w ciągu ostatniego roku. Był to obrzęd, podczas którego młode mężatki przyjmowano do grupy gospodyń - kobiet z dłuższym stażem małżeńskim. Prawdopodobnie obrzęd ten nie jest już nigdzie kultywowany ale zmieni się to wkrótce dzięki widowisku obrzędowemu "Wywożenie młodożeńcowych", które przygotowuje Koło Gospodyń Wiejskich z Moszczanki wraz z Zespołem Tańca Ludowego "Swojacy". W dn. 15-17 października 2021 r. w Kowarach odbyły się warsztaty, podczas których, pod okiem etnografa Piotra Kulki, obrzęd ćwiczyło 45 osób - aktorów-amatorów i tancerzy. Scenariusz widowiska przygotowała Urszula Mróz. Całość będzie można zobaczyć w niedzielę 7 listopada w świetlicy wiejskiej w Moszczance o godz. 16.00 i 18.00. Bezpłatne wejściówki będą do nabycia od najbliższego poniedziałku w sklepie spożywczym w Moszczance oraz w Domu Kultury w Raszkowie. Widowisku towarzyszyć będą prezentacje kulinarne przygotowane przez członkinie kół gospodyń wiejskich z gminy Raszków, które biorą udział w projekcie "Nasz lokalny patriotyzm kulinarny".
Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, November 27, 2021 , Login,