Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Regulamin rajdu

Regulamin II Rajdu Pieszo-rowerowego „Nasze Loreto”

Termin i miejsce: niedziela 16 września 2018  r.

SKRZEBOWA – boisko przy kościele

godzina 14:30

Trasy:

1. Quest pieszy – spacer ulicami Skrzebowej i Moszczanki

2. Quest rowerowy – trasa Skrzebowa – Moszczanka – Bieganin – Skrzebowa

3. Trasa rowerowa – Skrzebowa (kościół, ruiny XVII-wiecznej kaplicy loretańskiej),  Moszczanka, Raszków (rynek, kościół, park, mini zoo), Przybysławice (zbiornik Kąpielka, kościół i park z pałacem), Rąbczyn, Moszczanka (stara cegielnia i dawna remiza strażacka), Skrzebowa  (ok.14 km)

Organizator rajdu

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

Kierownictwo

Irena i Andrzej Jarmuszczakowie

Cele rajdu

- upowszechnianie wiedzy historycznej na temat kaplic loretańskich

- rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy Raszków

- stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji

Uczestnictwo i zgłoszenia

Udział w rajdzie jest bezpłatny. W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły itp., a także uczestnicy indywidualni.

Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać pod numerem telefonu  663-910 444 do dnia  13.09.2018 r.

Start i meta RAJDU:

Czynna od godz. 14:30  do 18:30   na boisku sportowym przy kościele w Skrzebowej.

DLA UCZESTNIKÓW PRZYGOTOWANE BĘDĄ:

             folder questu,

             ciepła herbata do własnych kubków i turystyczny posiłek na mecie rajdu,

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

             przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,

             posiadanie apteczki,

             przestrzeganie poleceń kierownika trasy i postanowień niniejszego regulaminu.

Rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit.

Postanowienia końcowe

Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty ponoszą uczestnicy.

Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania.

Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

 DO ZOBACZENIA NA SZLAKU!

Pobierz pdf

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,