Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Sołtysi na Forum

W czwartek 25 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Ostrowskiego, w którym udział wzięli m.in. sołtysi naszych miejscowości.W ramach spotkania zostały przedstawione zagadnienia:

 

- „Pozyskiwanie środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018”

- „Finansowanie projektów na obszarach wiejskich w roku 2018”,
- „Możliwości pozyskiwania środków na rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych z innych źródeł”,
- „Działanie LEADER w ramach PROW 2014-2020”.

 

 

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Sunday, January 23, 2022 , Login,