Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Sztuka i historia dla seniorów

Sztuka i historia były tematem wrześniowego wyjazdu seniorów w ramach projektu "Wiejska objazdowa akademia trzeciego wieku". Pięćdziesięciu seniorów odwiedziło w sobotę 12 września Poznań, by zapoznać się z ofertą Muzeum Narodowego, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz wziąć udział w spektaklu teatralnym.

Na początku wyjazdu seniorzy odwiedzili Muzeum Martyrologii Wielkopolan, mieszczące się w Forcie VII, który w czasie II wojny światowej stał się pierwszym na ziemiach polskich obozem koncentracyjnym. Zapoznali się tam z eksponatami dokumentującymi martyrologię Wielkopolan w czasie okupacji hitlerowskiej, m.in. zbiorami korespondencji obozowej, rysunkami, fotografiami, dokumentami osobistymi więźniów, dokumentami wystawianymi przez niemieckie władze okupacyjne oraz przedmiotami codziennego użytku.W Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego grupa zapoznała się ze zbiorami sztuki powstałymi na przestrzeni wieków, od średniowiecza do współczesności, zarówno twórców europejskich jak i wybitnych malarzy polskich, takich jak J. Malczewski, S. Wyspiański czy J. Matejko.  Wreszcie na zakończenie dnia odwiedzili Teatr Nowy, by obejrzeć tam spektakl teatralny pt. "Mister Barańczak".

Projekt realizowany jest przez nasze Stowarzyszenie z pomocą finansową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznaną w ramach programu "Kultura dostępna".

Zapraszamy do galerii


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,