Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

W Moszczance też bez zmian
W piątek 20 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze mieszkańców wsi Moszczanka. Było ono okazją do podsumowania 4-letniej kadencji sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 44 mieszkańców wsi oraz zaproszeni goście: burmistrz Jacek Bartczak, radna Rady Powiatu Katarzyna Spiżak oraz radny Rady Gminy Karol Marszał. Sołtys Władysława Smolińska przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2014, dziękując jednocześnie wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Burmistrz Jacek Bartczak omówił najważniejsze gminne inwestycje planowane w najbliższym czasie oraz kwestię sprzedaży ziemi należącej do gminy. 
W wyborach na sołtysa zgłoszono kandydaturę Władysławy Smolińskiej, która została wybrana na kolejną, czwartą już kadencję. W skład Rady Sołeckiej weszli:
Dariusz Dera,
Małgorzata Kaźmierczak,

Donata Krampilc,
Adam Nowak,
Paweł Piotrowiak,
Bogdan Szymaniak.
Gratulujemy i życzymy owocnej działalności!Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,