Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

W Skrzebowej bez zmian

W środę 11 marca odbyły się wybory rady sołeckiej i sołtysa wsi Skrzebowa. W zebraniu uczestniczyło 23 mieszkańców Skrzebowej, wśród nich m.in. ks. prob. Rafał Kryś oraz radny Karol Marszał. Zebranie zwołał i prowadził burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak. Obecna była także radna Powiatu Ostrowskiego Katarzyna Spiżak.
Kończąc czteroletnią kadencję sołtys Tadeusz Marszał przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w latach 2011-2015, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego roku. Bieżące tematy gminne omówił burmistrz Jacek Bartczak, który zwrócił szczególną uwagę na inwestycje wykonane w ostatnich latach w Skrzebowej i Moszczance, przede wszystkim kompleksowy remont świetlicy.
W wyborach sołtysa zgłoszono tylko kandydaturę Tadeusza Marszała, który uzyskał poparcie wszystkich głosujących, zostając wybranym na następną kadencję. W skład rady sołeckiej weszli:
Rafał Chudy
Irena Jarmuszczak
Marzanna Kulas
Roman Niezgódka
Andrzej Piekiełek
Rafał Wojciechowski
Grzegorz Wyrwas.
Życzymy powodzenia w działalności na rzecz Skrzebowej!Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,