Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zapraszamy na konsultacje
Zakończył się okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015. Jako członek Lokalnej Grupy Działania "Okno Południowej Wielkopolski" nasze Stowarzyszenie zrealizowało kilka ciekawych projektów, które wpisały się w ten właśnie dokument. W nowej perspektywie 2014-2020 przed Lokalną Grup Działania stoją nowe wyzwania oraz ograniczony budżet, który trzeba mądrze zaplanować, żeby osiągnąć wszystkie nowe cele i założenia. Aby tak się stało musimy bardzo dobrze przygotować nową strategię, tak by odpowiadała ściśle potrzebom naszych mieszkańców, a jednocześnie wpisywała się w założenia nowego programu LEADER. DLATEGO ZAPRASZAMY Na KONSULTACJE SPOŁECZNE! Celem spotkań jest:
- przeprowadzenie analizy obszaru Lokalnej Grupy Działania,
- określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń gmin z terenu Lokalnej Grupy Działania,
- wyznaczenie kierunków działania, kryteriów wsparcia oraz celów i założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 21 września br. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków.


Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,