Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Zebrania wiejskie

W piątek 23 marca w świetlicy w Moszczance odbyły się doroczne zebrania wiejskie mieszkańców naszych wsi. W zebraniu mieszkańców Moszczanki uczestniczyło 20 osób, po nim odbyło się zebranie mieszkańców Skrzebowej w którym udział wzięło 17 osób. Gośćmi obu spotkań byli burmistrz Jacek Bartczak, radne powiatowe Katarzyna Spiżak i Maria Tomaszewska oraz radny Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał. Sprawozdania z działalności rad sołeckich w roku 2017 złożyli sołtysi Władysława Smolińska i Tadeusz Marszał. Burmistrz Jacek Bartczak przedstawił wiele spraw gminnych oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Znacząca część zebrania poświęcona została tematowi dróg powiatowych, w szczególności potrzebie dalszego remontu drogi powiatowej Raszków - Pleszew, przebiegającej przez Moszczankę i część Skrzebowej. O swej działalności mówili także radni.

Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Copyright (c) 2022 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Monday, January 24, 2022 , Login,