Kontakt

karolmarszal@wp.pl

Linki
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" działa przy
wsparciu finansowym firmy
WEKO Polska Sp. z o.o.
z Moszczanki oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury
w Raszkowie.

Koło Historyczne Parafii Skrzebowa MEMENTO

W październiku 2011 roku powstało Koło Historyczne Parafii Skrzebowa "Memento". Jego celem jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego naszej "małej ojczyzny". Jednym z głównych zadań Koła są dalsze prace przy renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym. Ofiary na ten cel zbierane są podczas kwesty we Wszystkich Swiętych. Planowana jest także konserwacja obrazu Matki Boskiej Loretańskiej z XVII wieku, jaki znajduje się w kościele parafialnym. Inspiracją do powstania "Memento" jest, przypadajaca w 2012 roku, 75 rocznica budowy kościoła w Skrzebowej. Koło zostało włączone do Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa Uchwałą Zarządu nr 1/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku jako sekcja tematyczna Stowarzyszenia.

Przewodniczącą Koła jest Aneta Franc, zastępcą przewodniczącej Władysława Smolińska, sekretarzem Maria Jarmuszczak a kronikarzem Urszula Mróz. Patronat honorowy nad działalnością "Memento" sprawowuje proboszcz parafii Skrzebowa - ksiądz Rafał Kryś.
 

Zobacz:

Copyright (c) 2021 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, południowa wielkopolska , Saturday, November 27, 2021 , Login,